9.9.2016

Asuntosijoittajalla pitäisi olla reaaliaikainen yhteys sijoituksiinsa

Kiinteistösijoittaminen on voimakkaassa kasvussa, kun väestön ikääntymisen myötä tarve esimerkiksi hoivakiinteistöille lisääntyy. Lisäksi kauppakeskusten määrä kasvaa uusien asuinkeskittymien myötä. 

Esimerkiksi Helsingissä on suuria hankkeita Jätkäsaaressa, Pasilassa ja Kalasatamassa, kun kaupungistumisen myötä rakennetaan uusia asuinalueita. Myös asuntosijoittaminen on lisääntynyt, mikä näkyy uusina asuntosijoitusrahastoina.  

Kiinteistö- ja asuntosijoittamisen varainhoitopalveluiden kehittäminen tämän päivän digitalisaation mahdollistamalle tasolle on kuitenkin vielä tekemättä, eikä yhteisestä asunto-osakerekisteristä ole käytännössä vielä tietoakaan.

Isännöitsijä on ainoa tietokanta

Asuntosijoittaja on edelleen riippuvainen isännöitsijältä saatavista tiedoista.

Isännöitsijöiden tietokannat ovat toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka palvelevat heidän arkisia hallinnon tarpeitaan, eivät sijoittajan. Kiinteistö- ja asuntosijoittajat tarvitsevat tietoa kohteen hankintavaiheessa arvoanalyysin muodossa   –   arvion tuotto- ja kassavirrasta, korjausennusteesta sekä mahdollisesta arvonnoususta. 

Kiinteistösijoittaminen koostuu paljon muustakin kuin pelkästä paljon puhutusta kassavirrasta tai tuotosta. Kohteiden hinnat voivat vaihdella eri puolilla Suomea huomattavasti, mutta niillä kaikilla on samanlaiset korjaus- ja ylläpitotarpeet. Samat tarpeet pysyvät myös omistusmuodosta riippumatta, oli  sitten kyse yksityisestä osakkeen omistajasta tai rahastosta. 

Ajantasainen näkymä sijoituksiin

Kiinteistö- ja asuntosijoittajien olisi saatava sijoituksiinsa liittyvään tietoon samanlainen käyttöliittymä kuin verkkopankkien kautta on osakkeisiin ja osakesalkkuihin. Verkkopankit tarjoavat tiedon osakkeen ostohinnasta, historiakehityksestä sekä volyymeistä ja tavoitemyyntihinnoista. 

Asuntosijoittajan käyttöliittymä voisi koostua esimerkiksi arvoanalyysistä, joka kertoo sijoituskohteen hinnan suhteessa markkinoihin, tavoitetason sekä auttaa tavoitteisiin tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa. Näitä ovat esimerkiksi vuokralaisten valinta ja kohteen myynti halutun kehityksen jälkeen sekä kassavirran varmistaminen automaattisella vuokranmaksun valvonnalla. 

Kiinteistö- ja asuntosijoittamisen digitalisaation hidas kehitys maksaa aikaa ja vaivaa, kun edellä mainittuja alkeellisiakin toimintoja joudutaan suorittamaan manuaalisesti ja hajallaan olevia tiedon palasia etsimään eri tahoilta.

Kiinteistö- tai asuntosijoittajalla pitäisi aina olla ajantasainen näkymä sijoituksensa juuri senhetkiseen tilaan. 

 

Jukka Tola

Kirjoittaja on asunto- ja kiinteistösijoittajille digitaalisia työkaluja tuottavan Kanava Tietopalvelut Oy:n perustajaosakas. Kirjoitus on julkaistu Arvopaperi-lehden Areenalla 8.9.2016.

Takaisin etusivulle