9.9.2016

Asunto-osakerekisteri on asuntosijoittajalle arvokas apuri

Asunnon ostaminen ja omistaminen vaatii entistä enemmän tietoa ja osaamista. Valmisteilla oleva digitaalinen asunto-osakerekisteri Asrek auttaa asunnon arvon kannalta oleellisen tiedon saamisessa.

Digi-Suomen kansallisvarallisuutta, asuntoja, hallinnoidaan vanhanaikaisesti paperiarkeilla. Muun muassa pankit ja vakuutusyhtiöt joutuvat käsittelemään asunto-osakkeisiin liittyviä papereita päivittäin, kun asunto-osakkeet vaihtavat omistajaa yli satatuhatta kertaa vuodessa.

Omistajanvaihdon yhteydessä asuntolainaan, kotivakuutukseen tai taloyhtiölainaan liittyvät tiedot kopioidaan ja syötetään eri järjestelmiin käsin. Asunto-osakkeisiin ja asunto-osakeyhtiöihin sekä kiinteistöihin liittyvä tieto on hajallaan eri virastojen, isännöintitoimistojen, huoltoyhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmissä.

Ympäristöministeriössä valmisteilla oleva sähköinen asunto-osakerekisteri Asrek mullistaa tämän menneen maailman käytännön. Toteutuessaan rekisteri koskettaa noin 1,5 miljoonaa asunnonomistajaa. 

Aivan kuin autorekisteri

Digitaalisessa rekisterissä on kyse tiedonhallintapalvelusta, jossa pidetään yllä yksityiskohtaisia tietoja asunto-osakkeista ja asunto-osakeyhtiöistä, kiinteistöistä sekä asuntojen ja kiinteistöjen omistajista. Digitaalinen tiedonhallinta mahdollistaa tietojen laajan hyödyntämisen viranomaisille ja muille sidosryhmille. 

Aivan kuten autorekisterikeskuksen tiedot ovat autoliikkeiden, katsastusasemien ja vakuutusyhtiöiden käytettävissä, voisivat asunto-osakerekisteriä hyödyntää viranomaisten lisäksi isännöitsijätoimistot, huoltoyhtiöt, vakuutusyhtiöt, pankit ja kiinteistönvälittäjät.

Ostaminen vaatii osaamista

Asunnon ostaminen ja omistaminen vaatii omistajalta entistä enemmän tietoa ja osaamista. Digitaalinen asunto-osakerekisteri auttaa oikean ja asunnon arvon kannalta oleellisen tiedon saamisessa.

Rekisteri ja siihen liitettävät kaupalliset palvelut mahdollistavat asunto-osakeyhtiöiden teknistaloudelliseen asemaan perustuvan asuntojen hintojen vertailun. Asunnon hintahan määräytyy markkinatilanteen lisäksi sen sijainnin (sijainti Suomessa, sijainti kasvukeskuksen sisällä, sijainti taloyhtiön sisällä) ja muiden ominaisuuksien, kuten hoitovastikkeen tason, yhtiön teknisen ja taloudellisen kunnon sekä huoneiston teknisen kunnon perusteella.

Taloyhtiön kunto tärkeä

Asunnon hankinnassa ostajan huomio kiinnittyy liian usein vain huoneistoon, kun todellisuudessa osakkeen hinnanmuodostukseen vaikuttavat myös taloyhtiön tekninen (korjaushistoria ja -suunnitelma) ja taloudellinen (tilinpäätöstiedot) kunto.

Asuntosijoittajan kannalta rekisteri helpottaisi asuntojen tai kiinteistöjen arviointia, vertailua ja korjaustarpeiden ennakointia. Se helpottasi myös käytännön kaupantekoa, kun kauppa- ja velkakirjat voisi allekirjoittaa sähköisesti verkossa. Myös varainsiirtolomake ja panttaussitoumukset hoituisivat verkon kautta.

Osakekirjojen säilytys jäisi pois, kun pankki saisi asuntoon liittyvät tiedot suoraan rekisteristä   –   samoin kuin kiinteistönvälittäjä. Rakennuttaja taas säästyisi osakekirjojen painattamiselta. Asunto-osakeyhtiöt puolestaan säästyisivät monelta työläältä viranomaisraportoinnilta, kun verottaja saisi tiedot suoraan rekisteristä.

 

Jukka Tola

Kirjoittajista Tola on asunto- ja kiinteistöomaisuuden hallintaan teknologiaratkaisuja tuottavan Kanava Tietopalveluiden hallituksen puheenjohtaja.

Takaisin etusivulle