30.3.2017

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy ostaa GapCon Oy:n isännöintiliiketoiminnan

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on 24.2.2017 solminut liiketoimintakaupan GapCon Oy:n isännöintiliiketoiminnan (GC Isännöinti ja Kanava Isännöinti) ostosta. GapCon Oy:n isännöimät asiakkuudet siirtyvät FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

GC Isännöinti on pääasiassa Seinäjoella ja Vaasassa toimiva isännöintitoimisto. Kanava Isännöinti on pääkaupunkiseudulla toimiva isännöintitoimisto. Kanava Isännöinti toimi GapCon Oy:n 100% tytäryhtiönä 28.2.2017 saakka jolloin yritys sulautui GapCon Osakeyhtiöön. Yhtiön asiakkaita ovat niin taloyhtiöt, toimistokiinteistöt kuin kauppakeskuksetkin. Liiketoimintakaupan myötä FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:lle siirtyy kaikkiaan 76 asiakkuutta.

GapCon Oy:n isännöintiliiketoiminnan henkilöstö siirtyy FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n palvelukseen 1.4.2017 alkaen. Asiakastaloyhtiöiden isännöitsijöinä jatkavat samat kohteet tuntevat isännöitsijät ja kirjanpitäjät.

GapCon Oy:öön jää 1.4.2017 alkaen toimitilavuokraus (GC Toimitilat) ja yrityskirjanpitoja.

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on FinCap Oy:n 100% tytäryhtiö, joka huolehtii asiakastaloyhtiöiden lisäksi sisaryrityksessä toimivien asuntorahastokohteiden manageerauksesta valtakunnallisesti. Emoyhtiön FinCap Oy:n muita tytäryhtiöitä ovat FinCap Kiinteistörahastot Oy ja FinCap Kiinteistökehitys Oy.

FinCapin taustaa

FinCapin perusta luotiin finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2009, kun kaksi pohjalaista yrittäjää Raimo Sarajärvi ja Janne Kotamäki aloittivat yhteistyön. Alussa toiminta keskittyi oman ja lähipiirin kiinteistövarallisuuden hoitoon Gapcon Oy:n puitteissa. Sittemmin toiminta on laajentunut kattamaan koko kiinteisövarainhoidon arvoketjun aina kiinteistöjen hankinnasta kiinteistökehitykseen, isännöintiin, myynti- ja ostokonsultointiin, vuokravalvontaan, kiinteistöarviointiin ja rahastotoimintaan. Vuonna 2016 FinCap Oy:stä luotiin konsernin emoyhtiö ja sen alle muodostettiin kolme kiinteistöliiketoiminta-aluetta, eli Rahastot, Kehitys ja Kiinteistövarainhoito. Samana vuonna ostettiin osuus rakennusliike Conline Oy:stä, joka toimii nyt nimellä FinCap Kiinteistökehitys Oy. Vuoden 2017 aikana yritysrakennetta on selkiytetty ja kaikki liiketoiminnot on sulautettu osaksi FinCap-konsernia. Gapcon Oy:n liiketoiminnot ovat pääpiirteissään siirtyneet kokonaisuudessaan FinCap Kiinteistövarainhoidon alle. Emoyhtiössä on kymmenen omistajaa, ja sen yhteenlasketut pääomat ovat kymmenen miljoonaa euroa.

FinCapin toimintamalli

Sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja hallitsemme koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun.

FinCapin toimintafilosofia kiteytyy kahteen asiaan: Yhdessä tekemiseen ja koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun hallintaan. Sijoittaja-asiakkaamme pitävät erityisesti siitä, että jaamme riskit ja tuotot heidän kanssaan osallistumalla projekteihin omilla varoillamme. Tämä takaa intressiemme yhteneväisyyden ja parhaan tuoton. Arvoketjun hallinnan puolestaan varmistaa oma tekemisemme: Hallitsemme koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun, ja vältämme ulkoistuksia. Näin asiat pysyvät omissa käsissämme.

Lisätiedot:

Janne Kotamäki, toimitusjohtaja FinCap Oy, puh. 050 539 3098

Hannu Mäkelä, toimitusjohtaja GapCon Oy, puh. 050 384 8071

Vesa Mäkelä, kiinteistöjohtaja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy, puh. 050 325 3999

Takaisin etusivulle